Hier kunt u een aantal documenten bekijken die een indruk geven hoe wij werken

Richtlijnen GOB TiB 2019

Protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend GedragTiB2019

Pedagogisch beleidsplan

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Wij werken met een privacypolicy en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.