Eigenaar:
Krista Visker
Langebaan 17
9623 PK Lageland
0598-423358
06-13889600
krista@gobtib.nl

Bemiddelingsmedewerker:
Henriette Baar
06-23965571
henriette@gobtib.nl

Het gastouderbureau is telefonisch bereikbaar op
maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-15.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken en bellen wij u terug.

Algemene informatie:
KvK 02088347
Postbank 3680964
LRK 143636388

Gastouderbureau TiB BV is aangesloten bij de Klachtloket Kinderopvang. Voor informatie over het (interne)klachtreglement kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer.

Gastouderbureau TiB BV wordt jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Het inspectierapport ligt ter inzage op het gastouderbureau en bij de oudercommissie. Tevens kunt u op de site http://landelijkregisterkinderopvang.nl/ het inspectierapport inzien.